JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Z życia fundacji

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU
ŁÓDZKIEJ GINEKOLOGI

z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sczanieckiej nr 6 lok. nr 7 działa od dnia 18 października 2005 roku. Przez ponad 3 lata swojej działalności zorganizowała w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, trzy Ogólnopolskie Sympozja oraz kilkadziesiąt kursów z zakresu ginekologii operacyjnej dla lekarzy z innych ośrodków. Rocznie Fundacja organizuje 12 takich kursów, a na każdym z nich zostaje przeszkolonych około 10 lekarzy w zakresie nowoczesnych, mało inwazyjnych technik operacyjnych. Uczestnikami tych kursów byli także lekarze z Cypru, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Ze środków finansowych uzyskanych w ten sposób przez Fundację zakupiono wysokiej jakości sprzęty do diagnostyki i terapii schorzeń ginekologicznych oraz położniczych, m.in.: aparat ultrasonograficzny, kardiomonitor, sprzęt do elektrochirurgii, detektor tętna płodu, a także wiele narzędzi operacyjnych. Sprzęt ten został przekazany przez Fundację, w formie darowizny, na rzecz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Łódzkiej Ginekologii została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 2434491, a w dniu
12 grudnia 2007 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).