JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Warsztaty Operacyjne

Czwartek - 24 czerwca 2010 roku


Warsztaty laparoskopowe

08:00-12:00     techniki szycia i wiązania w laparoskopii
(lista zamkniięta)

14:00-18:00     techniki szycia i wiązania w laparoskopii
(lista zamknięta)

              Techniki szycia i wiązania (część teoretyczna)
                      dr n. med  Michał Radwan
   • Narzędzia
   • Teoria posługiwania się imadłem i igłą,
   • Ergonomia techniki wprowadzania, obracania i ustawienia igły
   • Wiązanie szwów
    1. szwy  zewnętrzne
    2. szwy  wewnętrzne 
    3. szew  ciągły

               Cześć praktyczna
                      dr n. med  Michał Radwan
   • Szycie lewą i prawą ręką
   • Wiązanie szwów zewnętrznych i wewnętrznych
   • Ćwiczenia na fantomach
   • Ćwiczenia na tkance zwierzęcejWarsztaty w zaburzeniach statyki narzadów płciowych   
 
9:00-14:00     techniki pochwowe w leczeniu zaburzeń statyki
narządów płciowych - wolne miejsca

                  09.00 prof. Andrzej Malinowski, dr Michał Wojciechowski
                          — Niektóre aspekty anatomiczne niezbędne do leczenia zsnp.
                  09.35 dr n.med.  Grażyna Maciołek-Blewniewska, dr Wojciech Ordon
                         —  Naparawa defektu przedniego – Double TOT
                  10.15 Przerwa
                  10.25 dr Tadeusz Pawłowski
                        — Wstępne uwagi o więzadle krzyżowo-kolcowym
                  10.55 dr Joanna Skręt-Magierło, dr Maciej Naróg, dr Tomasz Kluz
                        — Podwieszenia pochwy/macicy z wykorzystaniem
                             więzadła krzyżowo-kolcowego
                   11.15 dr Jacek Tomaszewski
                        — Materiały protezujące w leczeniu zsnp
                   11.45 Przerwa
                   12.00 prof. Jacek Kociszewski (Niemcy)
                       — Rola badań USG w diagnostyce i leczeniu zsnp 
                            (z częścią praktyczną)
                   13.15 dr Grzegorz Surkont
                       — Diagnostyka urodynamiczna „przyjaźnie”