JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


CSE

Centrum Szkolenia Endoskopowego (CSE) powstało na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Na Rzecz Rozwoju Łódzkiej Ginekologii a Firmą KARL STORZ ENDOSKOPE. Celem przedsięwzięcia jest szkolenie lekarzy specjalizujących się z zakresie położnictwa i ginekologii oraz specjalistów w tej dziedzinie w zakresie nowoczesnych technik endoskopii ginekologicznej.

 W ramach umowy Firma KARL STORZ ENDOSKOPE przekazała sprzęt endoskopowy (monitor, kamera "Image I", aparat ssąco-płuczący, termoflator, aparat do elektrochirurgii) oraz narzędzia do operacji laparoskopowych i histeroskopowych.

Pomoc Firmy KARL STORZ ENDOSKOPE stworzyła możliwość organizacji kursów o najwyższej jakości dla szkolących się (kursy typu hands-on) oraz możliwość ćwiczeń na "pelvitrenażerach". Umożliwia to dostosowanie poziomu kursów do standardów Europejskiej Szkoły Endoskopii.

Głównymi adresatami CSE są lekarze z Polski i zagranicy (szkolenie w języku angielskim).