JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Operacje pochwowe i laparoskopowe w zaburzeniach statyki narządów płciowych

Cel kursu:

Prezentacja schematu diagnostycznego, zasad teoretycznych (wykłady i wideoprezentacje) i praktycznych wskazówek na sali operacyjnej w zakresie nowoczesnych zabiegów wykonywanych w zaburzeniach statyki narządów płciowych operowanych drogą z dostępu pochwowego z użyciem materiałów protezujących oraz na drodze laparoskopowej

Szczegółowy Plan Kursu:

7:30  Rejestracja uczestników.

7:30 – 9:00

Wykłady.

  • Anatomia miednicy mniejszej z uwzględnieniem więzadeł grzebieniowych i promontorium.
  • Technika fiksacji do więzadła krzyżowo-kolcowego (SSLF).
  • Technika fiksacji przez otwory zasłonione (TOT i Double-TOT).
 
9:00 - 15:00
Asystowanie do operacji w bloku operacyjnym na 2 salach operacyjnych.

  • Operacja Double-TOT.
  • Fiksacja kikuta pochwy i macicy do więzadła krzyżowo-kolcowego (SSLF).
  • Operacja Double-TOT z fiksacją do więzadeł krzyżowo-kolcowych.
  • Laparoskopowe podwieszenie kikuta pochwy/szyjki macicy/macicy do więzadeł grzebieniowych (PectoPexia)
  • Laparoskopowe podwieszenie kikuta pochwy/szyjki macicy/macicy do kości krzyżowej/promontorium (SacroPexia)

Cena kursu 1400zł + VAT 0%

Za udział w szkoleniu przysługuje 12 pkt. edukacyjnych.
Liczba uczestników ograniczona do omega repliki 10 osób.
Kurs przeznaczony dla zainteresowanych w wykonaniu nowoczesnych procedur ginekologicznych drogą pochwową.