JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Program Ramowy Sympozjum

Czwartek 24 czerwca 2010 roku

             08:00-18:00     Warsztaty Operacyjne  <= szczegóły - kliknij tutaj


Piątek 25 czerwca
2010 roku    


            08:00-13:30     Transmisje na żywo operacji uroginekologicznych
                                                              <= szczegóły - kliknij tutaj
                                                          z trzech sal operacyjnych ICZMP

            14:30-15:00    Uroczyste otwarcie Sympozjum

            15:00-18.30    Sesje plenarne

                       15.00 - 16.30 Sesja 1 <= szczegóły - kliknij tutaj
                                     Przygotowanie pacjentki do operacji uroginekologicznej

                       16.45 - 18.10 Sesja 2 <= szczegóły - kliknij tutaj
                                     Operacje pochwowe w zaburzonej statyce
                                     narządów moczowo-płciowych

Sobota 26 czerwca 2010 roku

            08:30-13.30    Sesje plenarne

                       08.30 - 10.00 Sesja 3 <= szczegóły - kliknij tutaj
                                     Operacje pochwowe i laparoskopowe
                                     w zaburzeniach statyki narządów moczowo-płciowych


                       10.15 - 11.45 Sesja 4 <= szczegóły - kliknij tutaj
                                     Kontrowersje w leczeniu nietrzymania moczu

                       12.00 - 13.45 Sesja 5 <= szczegóły - kliknij tutaj
                                     Gorące problemy w uroginekologii

            13:45              Uroczyste zamknięcie Sympozjum