JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Organizatorzy Sympozjum

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej ICZMP Łódź
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel./fax 42 271 14 75
e-mail: ggo.iczmp@op.pl, klinika@laparoskopia.org.pl

Sekcja Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Centrum Szkolenia Endoskopowego – Karl Storz


Fundacja na Rzecz Rozwoju Łódzkiej Ginekologii

 
Komitet Organizacyjny Sympozjum

Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Andrzej Malinowski


Sekretarz:
dr n med. Grażyna Maciołek- Blewniewska

Skarbnik:

dr Tadeusz Pawłowski

Członkowie:
dr n. med. Michał Wojciechowski
dr Beata Antosiak
dr Ilona Bartosiak-Majcher
dr Tomasz Augustyniak
dr Dariusz Owczarek
dr Krzysztof Pogoda


Teresa Dębowska
Ilona Luter
Barbara Wrzeszcz