JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Operacje laparoskopowe w ginekologii

Cele kursu:

Prezentacja zasad teoretycznych (wykłady i wideoprezentacje) i praktycznych wskazówek na sali operacyjnej w zakresie wybranych operacji ginekologicznych wykonywanych na drodze laparoskopowej:

Szczegółowy Plan Kursu

Wykłady

7:45  Rejestracja
8:00  Zasady bezpieczeństwa w laparoskopii
8:30  SLH i TLH – step by step
 

Asystowanie do operacji  w bloku operacyjnym 9:00 - 15:00

  • wyłuszczanie torbieli endometrialnej/dermoidalnej
  • wyłuszczanie mięśniaków macicy
  • laparoskopowe amputacja trzonu macicy (SLH)
  • usunięcie macicy na drodze laparoskopowej (TLH)


Cena kursu 1400 zł + VAT 0%

Za udział w szkoleniu przysługuje 18 pkt. edukacyjnych.
Liczba uczestników ograniczona do 12 osób.
Kurs przeznaczony jest dla ginekologów posiadających początkowe i średnie umiejętności w zakresie operacyjnej laparoskopii.