JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Kurs Histeroskopii Operacyjnej

Cele Kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy i pielęgniarek zainteresowanych stosowaniem technik histeroskopowych w małoinwazyjnym leczeniu chorób ginekologicznych.  Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej poszerzą wiedzę nt.:

  • instrumentarium hysteroskopowego
  • procedur operacyjnych i zabiegów wykonywanych w trakcie kursu
 

W części praktycznej program szkolenia obejmuje udział w operacjach pokazowych.


Szczegółowy plan kursu:

8.00 Rejestracja uczestników
8.15 Wykład

  • Histeroskopia gabinetowa (Office Hysteroscopy)
  • Histeroskopia w polipach
  • Histeroskopia w mięśniakach macicy


9:30-15:00
Wideo-prezentacje / udział live w  zabiegach histeroskopowych (8-10 przypadków)

W przerwach między zabiegami Ćwiczeń na trenażerach histeroskopowych

Cena kursu 1400 zł + VAT 0%

Za udział w szkoleniu przysługuje 12 pkt. edukacyjnych.
Liczba uczestników ograniczona do 10 osób.
Kurs przeznaczony jest dla ginekologów
i pielęgniarek zainteresowanych operacyjną histeroskopią