JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Kurs ultrasonografii uroginekologicznej w diagnostyce zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu u kobiet

Cele kursu:

Kurs skierowany jest do lekarzy praktyków zajmujących się uroginekologią, a zwłaszcza wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Celem szkolenia jest przedstawienie miejsca współczesnej ultrasonografii dna miednicy mniejszej w diagnostyce wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządów płciowych kobiet, planowaniu leczenia operacyjnego, analizowaniu przyczyn niepowodzeń leczenia i diagnostyce powikłań pooperacyjnych. Zakres wykładów obejmuje podstawy teoretyczne ultrasonografii dna miednicy mniejszej, technikę badania oraz przykłady praktycznego wykorzystania ultrasonografii. Uczestnicy kursu wezmą  udział w badaniach pacjentek przed i po leczeniu operacyjnym. Zapraszamy do udziału w kursie.

Szczegółowy Plan Kursu:

8.00    Powitanie

8.10    Wstęp. Historia zastosowania ustrasonografii w uroginekologii. Główne techniki diagnostyczne wykorzystywane obecnie.
  • Badanie przezkroczowe 3D
  • Badanie przezprzedsionkowe (PFS)
  • Badanie sondami endowaginalnymi i endorektalnymi 3D
9.30     Anatomia ultrasonograficzna dna miednicy
  • Kompartment przedni
   • Okolica okołocewkowa i cewka moczowa
   • Ruchomość cewki moczowej
  • Kompartment tylny
   • Dźwigacze odbytu
   • Zwieracz odbytu
  • Kompartment środkowy 
10:00    Przerwa Kawowa
10.15    Wskazania do badania USG w uroginekologii
  • Wysiłkowe nietrzymanie moczu
  • Zaburzenia statyki narządów płciowych
  • Diagnostyka niepowodzeń i powikłań leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu Kwalifikacja i planowanie leczenia operacyjnego / zachowawczego
  • Ocena pooperacyjna
  • Diagnostyka powikłań pooperacyjnych
  • Biofeedback
10.45    Technika badania. Ułożenie i przygotowanie pacjentki.
             Praca sondą w czasie badania. Ustawienia obrazu.
12.30    Przerwa obiadowa
13.00    Badania pacjentek przed leczeniem operacyjnym – pokaz i ćwiczenia na żywo
14.00    Badania pacjentek po leczeniu operacyjnym – pokaz i ćwiczenia na żywo
15.00    Zakończenie kursu