JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Zarząd i cele fundacji

Członkowie zarządu

Andrzej Malinowski
Grażyna Maciołek-Blewniewska
Tadeusz Pawłowski


Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie, popieranie
i finansowanie:


 • Konferencji, zjazdów, kongresów, kursów, warsztatów i seminariów w zakresie ginekologii i położnictwa.
 • Badań statystycznych i populacyjnych mających na celu ocenę chorobowości i zapadalności na schorzenia ginekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem niepłodności, niemożności donoszenia ciąży, nowotworów żeńskich narządów płciowych, a ponadto organizowanie i prowadzenie banku informacji.
 • Szkolenia lekarzy oraz personelu średniego szczebla w kraju i za granicą.
 • Rozwoju metod diagnostyki chorób żeńskich narządów płciowych 
  oraz w okresie ciąży.
 • Leczenia schorzeń ginekologicznych kobiet w podeszłym wieku i żyjących
  w gorszych warunkach materialnych poprzez podnoszenie dostępności,
  standardu i komfortu warunków ich leczenia.
 • Leczenia schorzeń ginekologicznych kobiet w podeszłym wieku i żyjących w gorszych warunkach materialnych poprzez podnoszenie dostępności,
  standardu i komfortu warunków ich leczenia.
 • Wyposażania placówek medycznych w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
 • Klinik akademickich oraz działających w ramach instytutów naukowo – badawczych w zakresie ginekologii i położnictwa.
 • Oddziałów ginekologii i położnictwa stanowiących zaplecze leczenia schorzeń ginekologiczno-położniczych w warunkach lecznictwa zamkniętego dla środowiska akademickiego Łodzi.
 • Działalności wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z zagadnieniami ginekologicznymi i położniczymi, w tym również opiniowanie i promocja specjalistycznych wydań i publikacji.

Siedziba i Dane Fundacji na Rzecz Rozwoju Łódzkiej Ginekologii

93-342 Łódź, ul Sczanieckiej 6 lok. nr 7
NIP 729-25-88-385 Regon 100106959
KRS 0000243491