JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Informacje dodatkowe o kursach

Kierownik Naukowy Kursów
Prof. dr hab. med. Andrzej Malinowski

Wykładowcy:

  • Prof. dr hab. med. Andrzej Malinowski
  • dr n. med. Grażyna Maciołek-Blewniewska
  • dr n. med. Michał Wojciechowski
  • dr Beata Antosiak
  • dr Tadeusz Pawłowski
  • dr Krzysztof Pogoda
  • dr Dariusz Owczarek

Ze względów organizacyjnych kursy zostały podzielone na:
  • Jednodniowe (Pochwowa i Laparoskopowa hysterektomia, Zaburzenia statyki narządów płciowych, Histeroskopia, Operacje Onkologiczne)
  • Dwudniowe (Operacje laparoskopowe z elementami szycia)

Cena kursu jednodniowego: 1400 zł + VAT 0%
Cena kursu dwudniowego- Szycie i Wiązanie w laparoskopii : 2000 zł + VAT 0%

Opłata powinna być uiszczona najpóźniej trzy tygodnie przed datą kursu.
Opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

Opłata płatna przelewem na konto:

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ŁÓDZKIEJ GINEKOLOGII

Nr konta 86 1020 3378 0000 1402 0119 6716

z dopiskiem "Wpłata na cele statutowe - Kurs Operacyjny"

Opłata obejmuje udział w kursie, certyfikaty, ubrania operacyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany szczegółów programu bez konieczności zawiadamiania uczestników. W przerwach między wykładami i operacjami zapewniamy lunch, napoje.

Za udział w szkoleniu dwudniowym przysługuje 18 pkt. edukacyjnych
Za udział w szkoleniu jednodniowym przysługuje 12 pkt. edukacyjnych

Szczegółowych informacji udziela sekretariat
Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej:
Barbara Wrzeszcz

tel./fax: 42 271-11-31
email: sek27@iczmp.edu.pl