JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Idea kursów

Techniki operacyjne w nowoczesnej ginekologii są ciągle ulepszane. Głównym celem jest poprawa wyników leczenia, komfortu pacjentki przy racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi. Wszystko to jest zgodne z założeniami tzw. chirurgii minimalnego dostępu. 
Miedzy innymi dzięki działalności CSE rozwijamy w naszym ośrodku najnowsze techniki chirurgii ginekologicznej. Zdecydowana większość operacji przeprowadzana jest na drodze pochwowej lub laparoskopowej przy minimalnym udziale "chirurgii brzusznej". Możemy poszczycić się takimi samymi proporcjami wykonanych operacji na drodze pochwowej, laparoskopowej w stosunku do operacji drogą brzuszną jak wiodące ośrodki na świecie. 
Osiągnięcie tego poziomu wymaga nie tylko przyswojenia techniki operacyjnej ale również zmiany sposobu myślenia na temat możliwości wyboru odpowiedniej drogi operacyjnej. 
Koleżanki i Koledzy jeżeli chcecie zmienić swoje podejście do operacji ginekologicznych tak jak zmienili je nasi kursanci - zapraszamy. 

Prof. dr hab. med. Andrzej Malinowski